Reform Eylem Grubu Nedir?

0
408

Reform İzleme Grubu (RİG)’nun adında yer alan “izleme” kavramı, edilgen bir çağrışım yaptığından, izleme yerine “eylem” kavramı getirilip, RİG’in adı, Bakanlar Kurulu onayı ile, Reform Eylem Grubu (REG) olarak değiştirilmiştir. REG, bundan sonra siyasi reformları sadece izlemekle kalmayacak, reform tasarılarının hazırlanması, TBMM’den geçirilmesi ve uygulamaya yansıtılması aşamalarında da aktif bir rol oynayacaktır.

Ulusal Programın koyduğu hedefler doğrultusunda Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan mevzuatı uyumlaştırma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen reformların en üst düzeyde takip edilebilmesi ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Hükümet tarafından 2003 Eylül ayında Reform İzleme Grubu kurulmuştur. Uygulama alanındaki aksamaların belirlenmesi ve hızla giderilmesi temelinden hareket edecek bir ad hoc grup olarak çalışan Reform İzleme Grubu’nun toplantılarına Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci ile Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanları katılmaktadır. RİG’in sekretarya hizmetleri Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, çalışmalara aşağıdaki kurumlar doğrudan katkıda bulunmaktadır:

–          Adalet Bakanlığı

–          İçişleri Bakanlığı

–          Dışişleri Bakanlığı

–          Avrupa Birliği Bakanlığı

Gündemdeki konularına uygun olarak ilgili kurum ve bakanlıklar da bu toplantılara davet edilmektedir. Başbakanlık ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı da toplantılara düzenli olarak katılmaktadırlar.

1. Reform Eylem Grubu Toplantısı 8 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Kaynak

CEVAP VER

Yorumumuz
Adınızı Giriniz